Spring naar inhoud
 • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

  Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Restauraties en onderhoud Leningen en subsidies Leningen en subsidies rijksmonumenten

Leningen en subsidies rijksmonumenten

Engelenburgerbrug


Eigenaren van rijksmonumenten kunnen overheidssubsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Daarvoor is meestal een vergunning nodig, die bij de eigen gemeente moet worden aangevraagd. Na het verkrijgen van de vergunning kan subsidie worden aangevraagd.

Hypothecaire lening

Eigenaren die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, krijgen subsidie in de vorm van een hypothecaire lening. Deze heet de Restauratiefonds-hypotheek. De rente ligt 5% onder het markttarief, met een minimum van 1,5%. Het maximaal te lenen bedrag voor de Restauratiefonds-hypotheek is 300.000 euro. Het gaat hier om eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen. Meer informatie over de Restauratiefonds-hypotheek.

Subsidie

Eigenaren die de rente niet af kunnen trekken van de belasting, kunnen kiezen voor een Restauratiefonds-hypotheek of subsidie. Het betreft de volgende personen en instanties:

 • eigenaren van beschermde rijksmonumenten andere dan woonhuizen
 • het hele bezit van aangewezen organisaties voor monumentenbehoud
 • eigenaren van woonhuizen en boerderijen 
 • provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen die zijn ingesteld met toepassing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Subsidiabele kosten

De subsidieregelingen gelden alleen voor de kosten die noodzakelijk zijn om een pand in stand te houden, dat wil zeggen de subsidiabele kosten. Dit betreffen bijvoorbeeld kosten voor cascoherstel, het vervangen van dakpannen en kozijnen, het aanbrengen van schilderwerk of het onderhoud aan authentieke interieurelementen. Kosten voor bijvoorbeeld het aanbrengen van een nieuwe badkamer of centrale verwarming zijn dus niet subsidiabel.

De financiële ondersteuning is geregeld in het Brim, het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten


Brim staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. Dit is een subsidieregeling die planmatig onderhoud van rijksmonumenten door eigenaren stimuleert. In het kort is het Brim als volgt gewijzigd:

 • De regeling is eenvoudiger, zowel de procedure als de indeling in monumenttypen.
 • In een aantal gevallen is het subsidiepercentage verhoogd, net zo als de maximale subsidiabele kosten.
 • Groene en archeologische monumenten komen in aanmerking voor subsidie.
 • Een aanvraag gaat niet meer op monumentnummer, maar op zelfstandige eenheid.
 • De eigenaar staat nog meer centraal en kan bijvoorbeeld zelf kiezen voor een lening in plaats van een subsidie.

Voor meer informatie over de lening en de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met ons bureau.


Fiscale informatie

Op de website van het Restauratiefonds leest u ook over het opvoeren van de restauratiekosten als aftrekpost bij uw belastingaangifte, het verduurzamen van uw pand of het herbestemmen ervan. Meer fiscale informatie.

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704908

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht