Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Restauraties en onderhoud Leningen en subsidies Leningen en subsidies rijksmonumenten

Leningen en subsidies rijksmonumenten

Het Rondeel bij de Engelenburgerbrug

Het Rondeel bij de Engelenburgerbrug


Eigenaren van rijksmonumenten kunnen overheidssubsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Daarvoor is meestal een vergunning of vergunning vrij verklaring nodig, die bij de eigen gemeente wordt aangevraagd.

Hypothecaire lening

Eigenaren die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, krijgen subsidie in de vorm van een hypothecaire lening. Dit heet de Restauratiefonds-hypotheek. De rente ligt 3% onder het markttarief, met een minimum van 1%. Het gaat hier om eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen. Meer informatie over de Restauratiefonds-hypotheek.

Subsidie

Eigenaren die de rente niet af kunnen trekken van de belasting, kunnen kiezen voor een Restauratiefonds-hypotheek of subsidie. Het betreft de volgende personen en instanties:

  • eigenaren van beschermde rijksmonumenten anders dan woonhuizen
  • het hele bezit van professionele organisaties voor monumentenbehoud (POMs)
  • eigenaren van landhuizen en boerderijen 
  • provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen die zijn ingesteld met toepassing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

De financiële ondersteuning is geregeld in de Sim, Subsidieregeling instandhouding monumenten. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2019 bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kan van 1 februari tot en met 31 maart. 

Instandhoudingssubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten van het jaar ervoor. De subsidieaanvraag kunt u bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) indienen via een digitaal subsidieportaal dat in 2020 beschikbaar zal zijn.

Alle informatie kunt u vinden op:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten

Bij de aanvraag moet u gespecificeerde facturen indienen. De RCE kan vragen om foto's van de toestand voor de werkzaamheden, dus vooraf foto's maken!
En bij een aanvraag waarbij de totale kosten meer dan 70.000 euro zijn, moet de aanvrager een inspectierapport overleggen.

InfoDesk: info@cultureelerfgoed.nl 

Subsidiabele kosten

De subsidieregelingen gelden alleen voor de kosten die noodzakelijk zijn om een pand in stand te houden, dat wil zeggen de subsidiabele kosten. Dit betreffen bijvoorbeeld kosten voor cascoherstel, het vervangen van dakpannen en kozijnen, het schilderen of het onderhoud aan authentieke interieurelementen. Kosten voor bijvoorbeeld het aanbrengen van een nieuwe badkamer of centrale verwarming zijn dus niet subsidiabel.

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht