Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Monumenten Aanwijzing Aanwijzing rijksmonument

Aanwijzing rijksmonument


hallinqhofrutte           

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kan onroerende zaken aanwijzen als beschermd rijksmonument. Stads- en dorpsgezichten worden mede door de minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) aangewezen.


Vóór aanwijzing vraagt de minister advies aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin het monument ligt, eventueel aan Gedeputeerde Staten van de provincie (als het pand buiten de bebouwde kom ligt), en aan de Raad voor Cultuur. Deze adviezen worden betrokken bij de besluitvorming. Na aanwijzing worden rijksmonumenten opgenomen in het Monumentenregister.


Nieuwe wet

Per 1 januari 2009 is een nieuwe wet van kracht, met als doel de procedure voor het verlenen van vergunningen voor wijzigingen aan rijksmonumenten te vereenvoudigen en gemeenten meer verantwoordelijkheid te geven. De gemeente hoeft alleen nog advies te vragen aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over aanvragen die betrekking hebben op afbraak, reconstructie of nieuwe functie.


Verder kunnen gebouwen van vóór 1940 op verzoek van belanghebbenden niet meer worden aangewezen en niet meer in procedure worden gebracht. Aanwijzing uit eigen beweging (ambtshalve) door de minister blijft wel mogelijk.


Voor meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl                                   

                           

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht