Spring naar inhoud
 • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

  Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Bouwhistorie beleid Bouwhistorisch onderzoek en waardestelling Toetsing en advies door gemeente

Toetsing en advies door gemeente

Toetsing rapport en advies door gemeente

Hieronder leest u de uitwerking van de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek door de gemeente Dordrecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke bouwhistoricus C.Weijs@Dordrecht.nl of 078-7704910.

 

De gemeente toetst het bouwhistorisch rapport op de volgende onderdelen:


1. Geeft de bouwhistorische opname inzicht in de bouwhistorische waarden van te wijzigen onderdelen?


2. Zijn de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 correct toegepast? Hierbij hanteert de gemeente een onderbouwing aan de hand van 3 pijlers:

 • Pijler 1 = Overzicht van de bouw- en gebruiksgeschiedenis. 
  De stedenbouwkundige omgeving, de context, de evolutie van het gebouw, de geschiedenis van parcellering, verkaveling en aanleg, analyse van historisch (kaart)materiaal; faseringsplattegronden en eventueel schetsen. 
 • Pijler 2 = Beschrijving van de bestaande situatie. 
  Een beschrijving in woord en beeld, bouwvorm / massa, gevels, indeling, constructies en interieurafwerking, evenals onregelmatigheden, bouwsporen, materiaalgebruik, technische details en sporen van materiaalbewerking. Hiermee wordt duidelijk welke historische waarden nog aanwezig of te verwachten zijn.
 • Pijler 3 = Waardestelling. 
  Met waarderingsplattegronden per verdieping en een structurele opsomming van wat per pand uit welke bouwfase al dan niet waardevol is. 

3. Zijn er aandachtspunten uit het bouwhistorisch onderzoek waarmee men nadrukkelijk rekening dient te houden bij de wijzigingen van het monument?

 

4. Geeft de rapportage aanleiding voor vervolgonderzoek? 

 • Wanneer een eigenaar monumentale onderdelen wil slopen/verwijderen (én daar toestemming voor heeft gekregen), dient de eigenaar zelf te zorgen voor documentatie en rapportage, vanuit het principe 'de sloper betaalt'. 
 • Indien de gemeente aanleiding ziet om te documenteren in het kader van kennisvermeerdering van de stad, voert de gemeentelijke bouwhistoricus het onderzoek kosteloos uit. Dit kan een verdiepend onderzoek of deelontleding zijn naar één specifiek onderdeel, zoals een vloer, een trap, de zolder, historische schilderingen etc. 
 • Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de ontmanteling of tijdens de verbouwing.

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht