Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Bouwhistorie beleid Bouwhistorische verwachtingenkaart Wat is de bouwhistorische verwachtingenkaart?

Wat is de bouwhistorische verwachtingenkaart?

Toelichting op de Bouwhistorische Verwachtingenkaart


De Bouwhistorische Verwachtingenkaart is een digitale kaart, raadpleegbaar via internet. De kaart laat voor de binnenstad van Dordrecht zien waar verborgen bouwhistorische waarden verwacht worden in panden zonder monumentenstatus. De kaart is dynamisch. Uitkomsten van onderzoek worden hierin verwerkt.


De kaart geeft de verwachtingen en bekende waarden weer in 4 categorieën:


Oranje          

Panden zonder monumentenstatus, waarvan verwacht wordt dat tenminste in het casco bouwhistorische waarden aanwezig zijn en mogelijk ook in het interieur. Onder casco verstaan we het skelet van een gebouw, bestaande uit fundering, gevels en dragende muren, vloeren en dak- of kapconstructie. Onder interieur verstaan we ´nagelvaste´ onderdelen zoals trappen, houten vloeren, tegels, schoorsteenmantels, stucplafonds, lambriseringen, etc.

 

Groen             

Panden zonder monumentenstatus, waarvan door onderzoek bekend is welke bouwhistorische waarden in het pand aanwezig zijn (er is een bouwhistorisch rapport).

 

Donkergrijs   

Panden waar geen bouwhistorische waarden worden verwacht. Dit zijn over het algemeen panden die na 1965 zijn gebouwd (dit is de grens die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hanteert voor monumentale waarden).

 

Lichtgrijs        

Beschermde monumenten, zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten. Van een deel van de monumenten is bekend welke bouwhistorische waarden aanwezig zijn achter de gevel. Monumenten zijn beschermd door wetgeving. Eigenaren moeten voor ingrijpende verbouwingen of (gedeeltelijke) sloop verplicht bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren, voordat vergunning wordt verleend.

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht