Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Bouwhistorische rapporten Dordrecht in (bouw)historisch perspectief

Dordrecht in (bouw)historisch perspectief

Van 1996 tot 2001 heeft het toenmalige Bureau Monumentenzorg & Archeologie twee publicatiereeksen uitgegeven over onderwerpen uit de actualiteit van monumentaal Dordrecht.

 
De twee reeksen werden uitgebracht onder de titels:


Dordrecht in historisch perspectief, uitgegeven van mei 1996 tot mei 2001 (8 afleveringen)

Dordtse Huizen in bouwhistorisch perspectief, uitgegeven van maart 1998 tot mei 2001 (8 afleveringen)


Downloads en overzicht inhoud:

 

         Van de redactie
         Werk in uitvoering
         De Berckepoort, een gebouw met verrassingen
         Huis Scharlaken, het eerste stenen huis in Dordrecht
         De oude haven van Dordrecht
         Kleur van Dordrecht
         Kennismaking met de Dordtse Monumentenzorg

         Van de redactie
         Een buitengebied van landelijke betekenis
         Verborgen geschiedenis, bouwhistorisch onderzoek in Dordrecht
         De ‘Coninck van Engelant’, bouwhistorische opname

         – Voorstraat  182-184
         Een nieuwe brug in een oude brug – de Nieuwbrug
         Dordts monument?! Kuipershaven 168-179, de Fa. Straatman
         Kleurgebruik in de Dordtse binnenstad
         Wijziging restauratiesubsidie

         Van de redactie
         Nog méér monumenten voor Dordrecht
         Het Sakkertje – het oudste gildehuis van de Dordtse

         zakkendragers
         Graven… in het hart van Dordt (1) – Het Statenplein
         Straatman aan de Kuipershaven
         Onbeschaamde restauratie – Wijnstraat 123
         Restauratiesubsidies

         Van de redactie
         Werk in uitvoering aan de Wijnstraat
         Dordtse huizen
         Graven…in het hart van Dordt (2) – Statenplein
         Dubbeldam nu aan de beurt
         Kop én munt
         Gemeente zoekt oplossingen voor geldtekort bij restauraties

         Van de redactie
         Opening Dordts Archeologisch Centrum
         Vis met vijgen – graven in het hart van Dordt (3)
         Van een leien dakje? – graven in het hart van Dordt (4) –

         Kromme Elleboog
         Draken in Dordt – graven in het hart van Dordt (5) - Statenplein
         De stad in de steigers?
         Opgravingsbevoegdheid

         Van de redactie
         3311 BC
         De heren Van der Merwede
         Waar woonden de heren Van der Merwede?
         Het huis te Merwede
         Dakkapellen
         Subsidiebudget door het rijk verhoogd

         Van de redactie
         Graven bij de broeders
         De stedelijke ontwikkelingen van het Hofkwartier in Dordrecht
         Van GOD via DAC naar ABCD?

         Van de redactie
         De stadsmuur van Dordrecht (1)
         De stadsmuur van Dordrecht (2) De kleine Kaerskorf of

         Beulstoren
         Uitbreiding monumentenbestand
         Monumentale Herenhuizen – Beverwijcksplein
         Kleurbeleid
         Enquete

         Het Gotische huis Den Witten Ancker – Voorstraat 324
         De gebouwde geschiedenis vertelt

         De huizen aan de Mattensteiger
         Mattensteiger 1-4
         Wijnstraat 58-60
         Wijnstraat 62-66 / Mattensteiger 5

         Sine labore nihil – De Dordtse architect Hendrik Adrianus Reus

         (1872-1935)

          ‘Het steenen archief der monumenten’. Het laat-middeleeuwse   

          huis Grotekersbuurt 5-7

         Het Noorderkwartier, ‘een stad op zich’

         ‘Een groot en deftig heerenhuis aan de Wijnstraat ‘ – Wijnstraat

         87 (oud nr 45)

          De vele gezichten van het Hof in Dordrecht deel 1 Van

          Augustijnenklooster tot Prinsenhof, 1283-1600

         De vele gezichten van het Hof in Dordrecht deel 2 Over het

         Prinsenhof, de centenschool en de toekomst. 1600-2000Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht