Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Duurzaamheid

Duurzaamheid

Nu de energietransitie in volle gang is, stellen veel bewoners/eigenaren van een monument zich de vraag hoe zij hun pand kunnen verduurzamen. De overheid stimuleert dit.


Duurzaamheid gaat over...

- energiebesparing, door aanpassing gedrag en isoleren,

- energieproductie uit duurzame bronnen,

- efficiënt gebruik maken van eindige brandstoffen,

- waterbesparing,

- hergebruik van materialen,

- gebruik van duurzame materialen (minder milieu belastende materialen),

- toepassen van gezonde materialen.


Via het Nationaal Restauratiefonds kunnen eigenaren sinds december 2020 een subsidie krijgen voor een quickscan/DuMo-scan, een haalbaarheidsonderzoek of een maatwerkadvies voor het verduurzamen van hun pand.
De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier:

https://www.restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies-monumenten

 

Financiering: subsidies en leningen

Het Rijk biedt subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten: bezitters van een woning met de status van rijksmonument kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen.
De gemeente Dordrecht biedt voor gemeentelijke monumenten vanaf 1-1-2018 ook de mogelijkheid om duurzaamheidsmaatregelen te financieren met een laagrentende lening van het Gemeentelijke Restauratiefonds Dordrecht.

Dit geldt ook voor 'beeldbepalende panden' binnen beschermd stadsgezicht.

Wat mag er in Dordrecht?

Alles mag, als de aanpassing aan het pand een verbetering is waarbij de monumentale waarden niet worden geschaad.

Denk daarbij aan maatregelen die reversibel (omkeerbaar) zijn.

Hergebruik van materialen: gewoon laten zitten, terugplaatsen en opnieuw gebruiken of desnoods opslaan op zolder, maar niet weggooien. Vaak bevatten monumenten unieke details, die meer toekomstwaarde hebben dan de standaard- en wegwerpproducten.

Maar vergeet niet vooraf een omgevingsvergunning voor de wijzigingen aan te vragen.


Maatwerk

Iedere ingreep in een monument vraagt eigenlijk om maatwerk. Bij kleine ingrepen is het verstandig eerst zelf te bedenken wat de wensen zijn, om daarna samen met het vakteam Erfgoed van de gemeente Dordrecht verder te brainstormen over de mogelijkheden.


Vergunning

Vóór de werkelijke start van de werkzaamheden moet de omgevingsvergunning zijn aangevraagd en verleend. Niemand zit immers te wachten op het stilleggen van de werkzaamheden en tussentijdse aanpassingen, die helaas altijd leiden tot verlies in tijd, geld, kwaliteit en historische waarde.


Tips

Neem bij grote plannen een deskundig adviseur in de arm, dit zal in veel gevallen een architect zijn.

Laat door een deskundige onderzoek doen naar de bouwhistorische waarden zodat duidelijk wordt waar de kansen en beperkingen liggen.

Het vakteam Erfgoed kan u helpen bij het vinden van de juiste adviseurs.


Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht