Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Monumenten Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Schoolgebouw Halmaheiraplein/Douwe Aukesstraat

Wat zijn de gevolgen van aanwijzing tot gemeentelijk monument?

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over gemeentelijke monumenten. Als het antwoord op uw vraag hier niet bij staat, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van het vakteam Erfgoed van de gemeente Dordrecht via monarch@dordrecht.nl of via telefoonnummer 078-7704893.

Vergunningen

Voor wijziging van een gemeentelijk monument is een omgevingsvergunning vereist. Deze vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid of via het Omgevingsloket online. De vergunning is bedoeld om te voorkomen dat ongewenste of ondeskundige wijzigingen worden toegebracht aan monumenten. Een vergunning is een formele toestemming om bepaalde wijzigingen te mogen aanbrengen aan een monument. Daarnaast bevat de vergunning vrijwel altijd ook adviezen en/of voorschriften hoe deze wijzigingen moeten worden uitgevoerd. Voor een omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd.

De monumentenstatus strekt zich doorgaans niet uit tot recente uitbreidingen. Voor het wijzigen, verwijderen of vervangen van niet monumentale aanbouwen is echter ook een omgevingsvergunning vereist.

De vergunningsprocedure duurt voor gemeentelijke monumenten maximaal acht weken. Deze kan verlengd worden met nog eens zes weken. Als er negatief wordt geadviseerd over de wijziging van het monument moet de omgevingsvergunning worden geweigerd.

Voorafgaand aan een vergunningaanvraag raden wij eigenaren altijd aan om de plannen tot wijziging voor te bespreken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met ons team via bovenstaande contactgegevens.

Sloop

Het object of gebouw kan pas worden gesloopt nadat het is afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst.

Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden kunnen in Dordrecht een beroep doen op het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD) voor bouwkundig herstel en herstel van monumentale waarden.

GRD
Eigenaren die mogelijkheden hebben leningen fiscaal af te trekken kunnen een lening krijgen uit het GRD tot maximaal 100% van de subsidiabele kosten tegen een rente van op dit moment 1,5% (5% onder het markttarief, met een minimum van 1,5%).
Het maximale bedrag dat kan worden geleend is € 500.000,--

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) functioneert als bank voor het GRD. Zij bieden de mogelijkheid voor een totaalfinanciering. Dit houdt in dat naast gebruikmaking van het GRD geld kan worden geleend voor de aanschaf van het gebouw en de totale verbouwingskosten. Deze aanvullende financiering vindt tegen een commerciële marktrente plaats.

Eigenaren die geen fiscale aftrekmogelijkheden hebben, zoals kerken en sommige stichtingen, kunnen subsidie uit het GRD krijgen. Subsidiabele kosten zijn de kosten die nodig zijn voor het bouwkundig herstel van het casco van het gebouw en het herstel van de monumentale onderdelen. Dus niet de kosten voor aanbouwen of de kosten voor het onderbrengen van de functie.

De eigenaar wordt middels gebruikmaking van het GRD verplicht zijn gebouw de komende 15 jaar in de staat te houden waarin het door restauratie is gebracht.

Andere vragen met betrekking tot bescherming


Wat is de omvang van de bescherming?
Het hele object valt onder de bescherming van de Erfgoedverordening Dordrecht, zowel de binnen als de buitenkant. Voor bijna iedere wijziging is een omgevingsvergunning nodig. Dat wil overigens niet zeggen dat ieder onderdeel van waarde is. Per geval moet de waarde worden beoordeeld.
Bij meerdere gebouwen op één terrein moet ieder beschermd gebouw apart worden genoemd in de redengevende omschrijving, anders is het niet beschermd.

Het object is gewijzigd, is het nog wel beschermingswaardig?
Ook al is een object in de loop der jaren gewijzigd, dat betekent niet dat het geen monument kan zijn. Een object toont zijn geschiedenis door alle aangebrachte wijzigingen, het hoeft niet onaangetast te zijn om voor bescherming in aanmerking te komen.

Ben ik verplicht een monument te onderhouden of restaureren?
Bij aanwijzing wordt uitgegaan van de toestand van het moment van aanwijzing. Eigenaren worden dus niet verzocht objecten terug te brengen in ‘oude toestand’. Ook worden zij niet gedwongen om te restaureren of onderhoud te plegen. Tenzij er gevaar gaat dreigen voor de omgeving. Pas als er door de overheid is geïnvesteerd in de instandhouding van het monument bestaat de verplichting om het monument in de staat te houden waarin het door restauratie is gebracht.
Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten is er een gemeentelijk restauratiefonds waarop eigenaren een beroep kunnen doen.

Als mijn pand monument is, wordt het dan minder waard of slechter verkoopbaar?
Onderzoek heeft aangetoond dat monumenten en panden die in een omgeving met monumenten liggen sneller in waarde stijgen dan andere panden.
Naar het effect van de huidige financiële crisis op de waarde van monumenten is, voor zover wij weten, nog geen onderzoek gedaan.

Mag een monument nog wel worden gewijzigd?
In heel veel gevallen mag dat. Bescherming als monument heeft niet als doel het bevriezen van de toestand van dat moment. Wijzigingen en aanpassingen aan de wensen van de eigenaar blijven mogelijk. Een wandeling door de historische binnenstad van Dordrecht laat zien dat beschermde monumenten veel wijzigingen hebben ondergaan in de loop der eeuwen.
Gewenste wijzigingen worden getoetst aan de monumentale waarden van het object. In de praktijk blijkt er altijd voldoende ruimte om in overleg tussen eigenaar en monumentenzorg tot een goede oplossing te komen. De vergunningverlening is een soort bewakingssysteem voor de monumentale waarden. Bij de beoordeling van vergunningaanvragen wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. Het is echter maatwerk, alle monumenten verschillen immers van elkaar.

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht