Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Cultuurhistorie buitengebied Cultuurhistorische Atlas

Cultuurhistorische Atlas

Voorkant Atlas

De PDF-bestandCultuurhistorische atlas (7086 kB) uit 2011 van het buitengebied van Dordrecht geeft een overzicht van bijzondere en vaak vergeten gebouwde, landschappelijke of agrarische objecten in het buitengebied, zoals oude sluisjes, voetpaden, een groep bomen, relicten van een eendenkooi of de zalmvisserij.


In 2011 heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta deze cultuurhistorische atlas voor IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht afgerond. Er hoort ook een PDF-bestanduitgebreide kaart (5385 kB) bij. Op deze website zijn met name de teksten en kaarten opgenomen die Dordrecht betreffen.


De atlas is in samenwerking met en met financiële steun van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Albrandswaard (IJsselmonde) tot stand gekomen. Een grote inhoudelijke bijdrage is geleverd door de historische en landschapskundige verenigingen uit de regio. Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht hebben veel interessante plaatsen, gebouwen en voorwerpen op het Eiland van Dordrecht bezocht en gefotografeerd.

Doel van de atlas is om een overzicht te geven van wat er aan bijzondere elementen aanwezig is in het buitengebied, zodat voorkomen wordt dat deze elementen onbemerkt verdwijnen. 


Griendkeet Knotwilgenrij langs de Zeedijk


Zuileshoeve  Bosmanmolentje Van Elzelingenweg

 


De landelijke overheid ambieert al jaren de inpassing van cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle elementen in planontwikkeling. Ter bevordering hiervan is in 1999 de beleidsnota Belvedere verschenen. Sinds 1 januari 2012 zijn gemeenten wettelijk verplicht in bestemmingsplannen aandacht te besteden aan cultuurhistorie en aan te geven hoe zij hiermee omgaan.
De atlas gaf met name een overzicht van de (nog) niet als monument beschermde landschappelijke en cultuurhistorische elementen in het buitengebied van Dordrecht. Maar de atlas is aan een update toe, zeker omdat veel objecten inmiddels als monument zijn aangewezen en de atlas verre van compleet is gebleken.


Voor informatie, aanvullingen of verbeteringen kunt u altijd contact opnemen met het vakteam erfgoed via monarch@dordrecht.nl of 078-7704905.

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht