Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Wat is de aanleiding?

 16e-eeuws sierpapier, 1e etage Kuipershaven 11


Recent bouwhistorisch onderzoek heeft ons geleerd dat achter moderne gevels in de binnenstad vaak nog eeuwenoude (onderdelen van) panden aanwezig blijken te zijn. Door bij deze panden onderzoek te verrichten kan een completer beeld worden geschetst van het ontstaan en de groei van de stad. Dit heeft geleid tot de wens van de gemeente om hier gericht onderzoek naar te gaan doen. In de structuurvisie 2040 (door de gemeenteraad vastgesteld op 17 december 2013) is daarom opgenomen:


Cultuurhistorie speelt een grote rol in de beleving, identiteit, herkenbaarheid en leesbaarheid van de stad. Dordrecht is de oudste stad van Holland en heeft een cultuurhistorische hoofdstructuur die bestaat uit meerdere lagen. De bovenste laag is het meest zichtbaar: de wegen, dijken, waterlopen, groenstructuren en bebouwing. De middelste laag is de bouwhistorie, die verborgen zit in de gebouwen. Vooral in de binnenstad bevinden zich achter de voorgevels vaak (sporen van) gebouwen die ouder zijn dan de buitenkant verraadt. De onderste laag is de archeologie. Onder de grond bevinden zich talloze sporen van bebouwing, wegen, dijken, waterlopen en groenstructuren. Deze laag openbaart zich bij archeologisch onderzoek. Met name de grote structuren van de bovenste en onderste laag zijn zichtbaar in het landschap of komen naar voren als de bodem bij projecten op de schop gaat. Voor de middelste laag is nader onderzoek gewenst.

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht