Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Bouwhistorische rapporten Schaduw van het Bagijnhof in het licht

Schaduw van het Bagijnhof in het licht

Het postkantoor, ca. 1925 Eén van de twee lantaarns in het stadsdepot


In 2013 heeft het Bagijnhof in het centrum van Dordrecht de schaduw van het oude postkantoor en de destijds naastgelegen winkelpanden teruggekregen: in de straatklinkers, ter hoogte van de HEMA en C&A. Sinds maart 2014 zijn hieraan ter plaatse ook oude foto's en een informatiebord toegevoegd.


Niets heeft in Dordrecht zoveel stof doen opwaaien als de sloop van het oude postkantoor aan het Bagijnhof. Toch is niet alles van het postkantoor verdwenen. Naast een aantal fraaie foto's van het gebouw aan een lieflijk Bagijnhof met bomen, voetgangers en koetsen, bezit het Regionaal Archief Dordrecht ook twee lantaarns. Deze sierden de weerszijden van de ingang van het Post- en Telegraafkantoor. De lantaarns worden nu bewaard in het Stadsdepot op industrieterrein Dordtse Kil III.


Het Bagijnhof wordt geasfalteerd, ca. 1930


Het postkantoor werd ontworpen en gebouwd in 1905-1907 door de toenmalige rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel (1857-1926) op de plaats van een stadsschool uit 1861. Knuttel was geen bekende rijksbouwmeester, slechts enkele gebouwen herinneren nog aan hem: de Rijkspostspaarbank aan de Van Baerlestraat in Amsterdam (later Sweelinckconservatorium, nu met hotel), het hoofd- postkantoor in Eindhoven (1908-1909) en het Ministerie van Landbouw, Natuur- beheer en Visserij aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag (1912). Knuttel bouwde vooral voor de Posterijen en Telegrafie. Hij hield van de stijl van de Hollandse renaissance, maar schuwde ook andere stijlperiodes niet. Het Dordtse postkantoor bouwde hij in een eclectische stijl, een mix van verschillende stijlen. Het gebouw had twee torentjes, een overhoeks geplaatste entree en trapgeveltjes. Knuttel combineerde de Hollandse neorenaissance met invloeden van de bekende Amsterdamse architect Berlage, die we ook konden herkennen in de gekleurde baksteen van het interieur.


Lokettisten in het postkantoor


Dat het gebouw in ons straatbeeld wordt gemist, is begrijpelijk: de speelsheid in de gevelopbouw, de menselijke maat en het historiserende karakter spreken tot de verbeelding en komen tegemoet aan een gevoel van nostalgie. Bovendien is dat wat ervoor in de plaats kwam minder fantasierijk. Het gebied van het Bagijnhof - met een lange historie en waar ooit een hofje voor begijnen stond, vandaar de straatnaam - heeft er lange tijd lusteloos bijgelegen. De recente herontwikkeling heeft in ieder geval de levendigheid teruggebracht.


Foto's: Beeldbank Regionaal Archief Dordrecht


Het postkantoor - met lantaarns - in 1939


Het Bagijnhof gezien vanuit de Visstraat in de richting van de Spaarbank. Rechts de Lange Breestraat, links op de hoek van de Korte Breestraat de bonbonzaak van Driessen. De twee grotere torens zijn van het postkantoor, die op de achtergrond van de spaarbank


De postkoets, ca. 1929


Postbezorgers, ca. 1920


Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht