Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Restauraties en onderhoud Hoera/Help, ik heb een monument! Algemene wetten en regelingen

Algemene wetten en regelingen

Wijnstraat ter hoogte van nummer 173 Halmaheiraplein 5


Per 1 januari 2012 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), waar sinds 1 oktober 2010 ook de monumentenvergunningen onder vallen, aangepast. Een aantal ingrepen aan monumenten en beschermd stadsgezicht is voortaan vergunningvrij. Lees PDF-bestandhier (1023 kB) de informatie van het rijk (RCE) over zaken die vergunningvrij zijn.

Rijksmonumenten

Voor rijksmonumenten geldt sinds 1 juli 2016 de PDF-bestandErfgoedwet (176 kB). Deze regelt de aanwijzingsprocedure voor rijksmonumenten en welke bepalingen er van toepassing zijn.

De Erfgoedwet gaat samen met de nieuwe Omgevingswet het fundament vormen voor de bescherming van rijksmonumenten.

Het concept is al in te zien:Omgevingswet

Het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) is een fonds voor eigenaren van rijksmonumenten om de kosten van een restauratie of onderhoudsbeurt binnen de perken te houden.


Bethlehemplein


Gemeentelijke monumenten

Naast de algemeen geldende Monumentenwet 1988 heeft de gemeente Dordrecht een eigen PDF-bestanderfgoedverordening (99 kB). Deze is van kracht voor de gemeentelijke monumenten.
 
Het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD) verstrekt leningen en subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.    


Het Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland is een fonds voor eigenaren van gemeentelijke en beeldbepalende panden. Het fonds biedt leningen tegen met een lage rente voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. Bij gemeentelijke monumenten kan zowel op het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht als het Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland een beroep worden gedaan.


Algemeen

De Monumentenwacht Zuid-Holland is bestemd voor alle monumenteneigenaren in de provincie Zuid-Holland. De monumentenwacht helpt u bij de instandhouding van uw pand en geeft tijdens periodieke bouwkundige onderzoeken onderhoudsadviezen en lost kleine gebreken ter plekke op.

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschermt alle monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang. Daarmee is deze het grote overkoepelende rijksorgaan voor de monumentenzorg. Ook beschikken zij over actuele informatie met betrekking tot de wijziging adviesplicht.  
 
Het Nationaal Restauratiefonds NRF geeft algemeen advies aan monumentenbezitters en ondersteunt deze actief. Ook kan hier een totaal-financiering worden afgesloten. 
 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt welke vrijheden er zijn bij het (ver)bouwen van woningen. Voor de verbouwing van monumenten is bijna altijd een omgevingsvergunning vereist. 
 
Monumenten.nl geeft u uitgebreide informatie over monumentenzorg in Nederland.
 
In de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) staan regels voor de ruimtelijke inrichtingsplannen voor zowel het Rijk, de provincies en de gemeentes. Zie voor meer informatie: www.wetten.overheid.nl 


Over de bestemmingsplannen van Dordrecht kunt u terecht bij de gemeente Dordrecht.  

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht