Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Bouwhistorische rapporten Bouwhistorische rapporten toegankelijk

Bouwhistorische rapporten toegankelijk

Beschilderde balken, Kuipershaven 11


Bouwhistorische rapporten als waardevolle kennisbron bij verbouwingen of restauraties


De gemeente Dordrecht laat al jarenlang bouwhistorisch onderzoek verrichten. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Erfgoedverordening Dordrecht schrijven dit onderzoek voor bij restauratie, verbouwing of herbestemming van panden, objecten en structuren met een beschermde status [1].

Deze bouwhistorische rapporten:
- geven inzicht in de bouwgeschiedenis van een pand of object.
- geven inzicht in de nog aanwezige historisch waardevolle onderdelen (materialen en constructies) zodat deze behouden kunnen blijven en ingepast kunnen worden in de (ver)bouw- of restauratieplannen. 


Voor toekomstige (ver)bouw- of restauratieplannen of voor nader onderzoek aan een pand, object of structuur is het nuttig om de rapporten te raadplegen. Daarom is er een overzicht gemaakt van alle bouwhistorische rapporten, artikelen en tekeningen die de gemeente heeft.

PDF-bestandKlik hier voor het overzicht van bouwhistorisch onderzoeken in Dordrecht. Het omvat ruim 300 rapporten, artikelen en tekeningen (oktober 2020). (309 kB)

De rapporten zelf staan alleen op internet als de eigenaar en de auteur hiervoor toestemming hebben gegeven.
Rapporten die niet via internet toegankelijk zijn, kunnen soms onder voorwaarden wel (gedeeltelijk) worden ingezien, bijvoorbeeld als ze onderdeel zijn (geweest) van een vergunningprocedure. Rapporten worden niet openbaar wanneer bijvoorbeeld auteursrecht of privacy van bewoners dit verhinderen. De gemeente moet altijd schriftelijk toestemming hebben van de eigenaar van het pand en de auteur van het rapport om het aan derden [2] beschikbaar te stellen. 

Mocht u een bouwhistorisch rapport willen inzien, dan kunt u contact opnemen met het vakteam Erfgoed van de gemeente Dordrecht via monarch@dordrecht.nl of met de bouwhistoricus van de gemeente, Christine Weijs, telefoonnummer 078-7704910. [1] Onder de Beschermde Status vallen Rijksmonumenten, Gemeentelijke Monumenten en panden, objecten en structuren binnen het Beschermd Stadsgezicht.
[2] Zie ook het rapport van de Erfgoedinspectie Verantwoord moderniseren ? Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in gemeenten (Erfgoedinspectie mei 2011) p. 9.


Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht