Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Home Restauraties en onderhoud Leningen en subsidies Leningen en subsidies gemeentelijke monumenten

Leningen en subsidies gemeentelijke monumenten

Rijksstraatweg 131


Gemeentelijk monument of beeldbepalend pand

Als u een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand gaat restaureren, kunt u voor de financiering een Cultuurfonds-hypotheek of een lening uit het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht aanvragen. Deze gunstige financiële regelingen helpen u bij het restaureren en onderhouden van uw (toekomstige) pand. Meer informatie over de regelingen.

 

Hypothecaire lening

Eigenaren die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen uit het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht (GRD) een hypothecaire lening aanvragen voor het bedrag dat nodig is om een restauratie of onderhoudsbeurt uit te voeren. Het gaat alleen om díe kosten die subsidiabel zijn, zoals bijvoorbeeld kosten voor cascoherstel, het vervangen van dakpannen en kozijnen, het aanbrengen van schilderwerk of voor het onderhoud aan authentieke interieurelementen. Kosten voor het aanbrengen van een nieuwe badkamer of centrale verwarming zijn niet subsidiabel.

Het rentetarief is laag, namelijk 5% onder het markttarief en met een minimum van 1,5%. De rente is bovendien fiscaal aftrekbaar. Het maximale bedrag dat kan worden geleend is 500.000 euro. Daarbij geldt een onderdrempel van 2% van de WOZ-waarde. 


Financiering koop gemeentelijke monumenten nu ook via Restauratiefonds

Als monumenteigenaar ben je geholpen met (eventueel) een subsidie, maar ook met financiering zonder bijbehorende administratieve rompslomp. Het Restauratiefonds verzorgt dit al jaren voor eigenaren van rijksmonumenten. Die financiering op maat is er nu dus ook voor andere monumenteigenaren. En dat is goed voor monumenten, hun eigenaren, gemeenten en de restauratiesector.


Nu meer maatwerk

Eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten konden al wel een lening aanvragen bij het Restauratiefonds. Zij hadden dan een gemeentegarantie nodig, betaalden hogere rente en hadden meer administratieve lasten. Dat is nu verleden tijd. Doordat dankzij MoMo de financiering is uitgebreid, is financiering eenvoudiger en ‘op maat’ mogelijk. Deze wijziging geeft gemeenten en provincies iets extra’s in handen om eigenaren te stimuleren om hun monument in stand te houden. Het is bovendien een impuls voor de restauratiesector omdat commerciële banken momenteel terughoudend zijn met het verstrekken van leningen.


‘Achterborg’

De gunstige financiering is mogelijk dankzij de ‘Achterborg’. Dit is de naam van een zekerheidsstelling die het ministerie van Financiën in 1996 afgaf voor het Restauratiefonds. Dat kan hierdoor geld inkopen tegen lagere tarieven en kan vervolgens gunstige leningen verstrekken voor instandhouding van monumenten. www.restauratiefonds.nl


Subsidie

Eigenaren die niet belastingplichtig zijn hebben de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Dit zijn in het algemeen stichtingen zonder winstoogmerk, zoals restaurerende instellingen, stichtingen of kerkbesturen. Van de restauratie- of onderhoudskosten die voor subsidie in aanmerking komen, is 30% uit dit fonds mogelijk, in sommige gevallen 40%. De subsidie bedraagt maximaal 500.000 euro.


Cruciale voorwaarde

Lening en subsidie zijn aan een cruciale voorwaarde verbonden. De eigenaar moet zich namelijk bereid verklaren het pand voor 15 jaar in dezelfde staat te houden als de staat waarin het verkeert als de restauratie of onderhoudsbeurt klaar is.


Aanvraag

Een aanvraag voor een hypothecaire lening of subsidie uit het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht moet worden ingediend bij ons bureau. Wij bepalen de subsidiabele restauratiekosten. Het Nationaal Restauratiefonds adviseert vervolgens over de maximale hoogte van de lening. Voor meer informatie over het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht en subsidieregelingen kunt u contact opnemen met het  vakteam erfgoed van de gemeente.


Uitbetaling

De hypothecaire lening of subsidie wordt niet ineens, maar in stappen, uitbetaald. Telkens als een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd, dient de eigenaar een declaratie in bij de gemeente die deze na goedkeuring doorstuurt naar het Nationaal Restauratiefonds.

Bij gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden kan daarnaast een beroep worden gedaan op de financiële regelingen van het Cultuurfonds voor Monumenten Zuid-Holland.
Voor meer informatie klik hier.

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht