Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Restauratie-opvattingen

Algemeen geldende restauratieopvattingen zorgen ervoor dat er eenduidigheid bestaat over hoe diverse onderdelen van een gebouw gerestaureerd en onderhouden moeten worden. Hieronder vindt u per onderdeel de specifieke restauratieopvattingen. Neem bij onderhouds- en restauratieplannen echter ook altijd even contact met ons op.


 Nieuwstraat  


Uitgangspunten bij onderhoud en restauratie van monumenten:


Behoud gaat voor vernieuwen

Historische bouwmaterialen, structuren en constructiewijzen hebben een belangrijke monumentale en historische waarde. Deze waarde moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden, opdat de geschiedenis en ontwikkeling van het ambachtelijke bouwen, evenals het dagelijkse gebruik van een monument, afleesbaar zijn. Door vervanging gaat deze afleesbaarheid voorgoed verloren.


Liever herstel dan vervanging

Indien een onderdeel of element, ondanks kwaliteitsverlies, zijn functie nog vervult, is vervanging geen optie. Indien een toevoeging nodig is om een onderdeel of element naar behoren te laten functioneren, krijgt dit de voorkeur boven een volledig nieuw onderdeel of element.


Hergebruik oud materiaal

Ook al gebeurt vernieuwen met oude materialen, het blijft vernieuwen. Daarom heeft behoud van bestaand materiaal altijd de voorkeur. Maar hergebruik van historische bouwmaterialen verdient wel de voorkeur boven gebruik van nieuwe bouwmaterialen.


Omkeerbaarheid toevoegingen/veranderingen

Vindt er een verandering aan een monument plaats, dan moet deze terug te draaien zijn, zonder de monumentale waarde aan te tasten.


Verenigbare materialen

Soms passen historische materiaaltoepassingen en/of constructiewijzen niet bij de moderne bouwmaterialen of constructiewijzen. Met als mogelijk gevolg dat er door fysische en/of chemische reacties schade kan ontstaan aan het monument. Daarom mogen de toe te passen technieken geen mechanische, fysische of chemische schade toebrengen aan een monument.


Noviteiten niet zonder meer toepassen

Nieuwe materialen combineren vaak technisch niet met oude. Materialen of technieken moeten hun toepasbaarheid door attest of ervaring aantonen. In geval van twijfel kan een materiaal of techniek geweigerd worden. Van nieuwe materialen en technieken is de invloed op de bestaande materialen en het bestaande gebouw soms niet bekend. De invloed zou misschien destructief kunnen zijn. Alleen toepassen als zich geen passende oplossing aandient.


Restaureren is maatwerk

Iedere restauratieopgave is anders en daarom moeten de restauratie- en ontwerpoplossingen gebaseerd zijn op een analyse van de bestaande toestand. Zo’n analyse bestaat uit:

- een bouwhistorisch onderzoek

- een bouwtechnisch onderzoek

- een architectonische beschrijving

De nieuwe gewenste toestand mag nooit uitgangspunt zijn bij de analyse.


Bouwhistorie respecteren

Een gebouw kan wat betreft het gebruik of de functie in de loop der jaren veranderen. Het proces daarvan heeft historische waarde. We kunnen stellen dat een monument zijn waarde vaak ontleent aan de bouwgeschiedenis.

Latere wijzigingen of toevoegingen kunnen enorm belangrijk zijn, omdat we daar de bouwgeschiedenis van een gebouw aan kunnen aflezen. Een reconstructie tracht weliswaar een historisch beeld op te roepen, maar daarvoor moeten vaak historisch waardevolle onderdelen wijken en dat verstoort het aflezen.

Vaak is een reconstructie ook deels fantasie, omdat gegevens van de oorspronkelijke situatie ontbreken. In overleg met Monumentenzorg van de gemeente Dordrecht kan de oorspronkelijke situatie soms worden teruggebracht, mits er geen historisch relevante onderdelen ten behoeve van dit herstel worden verwijderd.

 

Houttuinen 36           

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht