Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Zonnepanelen vaak mogelijk

Veel eigenaren van panden in de historische binnenstad en de 19-de eeuwse schil vragen zich af of ze zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. In veel gevallen is dit mogelijk. Zolang de zonnepanelen maar niet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (of het water). Meestal heeft u wel een vergunning nodig. 


Info graphic zonnepanelen op erfgoed


Vergunning vaak nodig, maar geen leges

Voor zonnepanelen op een monument is altijd een vergunning nodig. Voor

zonnepanelen op panden in beschermd stadsgezicht ook. Behalve wanneer het

paneel geplaatst is op een achterdak dat niet zichtbaar is vanaf de openbare

ruimte. Een vergunning is dan niet nodig. Vergunningen kunt u online

aanvragen via het omgevingsloket. Hieraan zijn geen kosten (leges) verbonden.

Op daken die goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (of het water) zijn zonnepanelen niet toegestaan. Dit is om ons erfgoed, het beschermde stadsgezicht met haar unieke dakenlandschap te beschermen.

Verder verduurzamen

Het is nog beter om uw pand energiezuinig te maken. Bijvoorbeeld door

te isoleren. Dan heeft u een lagere energierekening, meer comfort en het is

goed voor het klimaat. Met eenvoudige maatregelen kunt u al veel energie besparen. 
Er kan vaak meer dan u denkt. 
Ook als u een monument of ander

historisch gebouw heeft. Voorwaarde is dat de cultuurhistorische waarde

van het gebouw behouden blijft. Zo verduurzamen we met behoud van ons

waardevolle erfgoed.

Informatie over zonnepanelen en verduurzamen

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw (monumentale) pand?

Kijk dan op deze website onder Duurzaamheid of neem contact op met het vakteam erfgoed via monarch@dordrecht.nl

Meer informatie over zonnepanelen is te vinden op www.dordrecht.nl/zonnepanelen of scan de QR-code hieronder voor de richtlijnen rond zonnepanelen op erfgoed.


QR code zonnepanelen

Op de website van de RCE vindt u ook meer informatie over maatregelen om te verduurzamen.


Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht