Spring naar inhoud
 • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

  Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Voorspoedige afhandeling Omgevingsvergunning monumenten

Vrijwel alle wijzigingen aan een monument zijn vergunningplichtig op grond van de Monumentenwet en de gemeentelijke Erfgoedverordening. Dit houdt in dat u een Wabo-aanvraag (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) moet indienen, oftewel een omgevingsvergunning.

 

Een aanvraag omgevingsvergunning voor een monument wordt altijd kritisch bekeken. Als de aanvraag niet goed is voorbereid, kost dit veel tijd en daardoor frustratie voor de indiener. Als er bijvoorbeeld informatie ontbreekt, zijn de plannen niet ontvankelijk. Of de Welstands- en Monumentencommissie adviseert negatief vanwege onduidelijkheden. En dit terwijl uw intentie goed is en u ook de monumentale waarden wil respecteren.

 

Daarom is het raadzaam om vooraf altijd contact op te nemen met monumentenzorg. De medewerkers kunnen u adviseren welke stukken nodig zijn voor een voorspoedige afhandeling van uw aanvraag.Wat kunnen de oorzaken zijn van een lange behandeling? Meestal komt dit doordat er stukken ontbreken bij de aanvraag. Bijvoorbeeld:

 

 • Er is geen Bouwhistorische opname gemaakt of deze voldoet niet aan de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/richtlijnen-bouwhistorisch-onderzoek

 

 • Deze wordt in Dordrecht ook gehanteerd voor gemeentelijke monumenten.

 

 • De architect heeft te weinig restauratie-ervaring en weet onvoldoende welke tekeningen moeten worden aangeleverd.

 

 • De tekeningen van de bestaande situatie ontbreken, zodat de nieuwe en bestaande situatie niet goed te vergelijken zijn.

 

 • Er ontbreken detailtekeningen. Deze zijn nodig om te beoordelen of de monumentale detaillering behouden blijft of niet wordt aangetast door nieuwe toevoegingen.

 

 • Een technische omschrijving ontbreekt, waardoor onduidelijk is welke veranderingen plaatsvinden en hoe ze worden opgelost.

 

Voor monumentenzorg zijn vaak de kleinste details belangrijk:

 

 • Een tekening van de balklaag of kaptekening van de constructie, met daarin de gewenste wijzigingen.

 

 • Installatietekeningen (zodat doorbraken in vloer of kap inzichtelijk worden).

 

 • Een overzicht van de staat van onderhoud, waaruit blijkt wat er gerepareerd of vervangen moet worden.

 

 • Foto’s van de bestaande situatie waaruit blijkt wat er vervangen wordt.

 

 • Details hoe iets precies wordt uitgevoerd.

 

 • Beschrijving/tekening hoe iets nieuws op iets ouds aansluit.

 

 • Beschrijving/tekening hoe zaken worden bevestigd, zodat geen schade aan het monument ontstaat.

 

 • Welk materiaal wordt gebruikt.

 

 • Welke kleuren zullen worden toegepast.

 

 

Voor een goede en snelle beoordeling zijn al deze gegevens doorgaans noodzakelijk. Immers:

 

 • Zonder complete informatie op papier is voor monumentenzorg en voor de Welstands- en Monumentencommissie niet goed te beoordelen of de monumentale waarden voldoende behouden blijven voor de toekomst.

 

 • Niet de nieuwe, maar de bestaande situatie is uitgangspunt.

 

 • De bouwhistorische opname brengt de monumentale waarden van de te wijzigen onderdelen vooraf in beeld. Zo weten de toetsers waar ze op moeten letten bij de beoordeling en kan de architect zich laten inspireren door (de monumentale waarden van) het pand.

 

 • Een restauratiearchitect met ervaring kan de bouwhistorische opname gebruiken om passende technische of ontwerpoplossingen aan te dragen.

 

 • Een monument heeft vaak bijzondere details, die de beeldkwaliteit van het pand bepalen en dus de moeite van het bewaren waard zijn.

 

 • Een technische omschrijving geeft inzicht in de veranderingen per bouwdeel of ruimte. Wat wordt vervangen en hoe, wat blijft gehandhaafd.

 

Alle informatie over de voorgenomen wijzigingen moet op papier staan, zodat vastligt wat waardevol is en wat er eventueel aan verandert. Op die manier kan een weloverwogen beslissing worden genomen of er bij de aangevraagde werkzaamheden geen monumentale waarden verloren gaan. En als er wel monumentale waarden verloren gaan, of dat opweegt tegen het nieuwe gebruik van het monument. Zo vastgelegd wordt goed duidelijk waar vergunning voor wordt verleend. Monumentenzorg, maar ook de bouwinspecteur, gebruikt deze informatie bij de controle tijdens de uitvoering. Als in de vergunning werkzaamheden niet zijn opgenomen die wel worden uitgevoerd, kan het werk tijdens de uitvoering zelfs stil worden gelegd.

 

Kortom: Neem voor de restauratie of verbouwing van uw monument altijd contact op met monumentenzorg en informeer welke gegevens nodig zijn voor een volledige aanvraag omgevingsvergunning. Dit voorkomt vertraging en frustratie.


Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht