Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Cultuurhistorisch onderzoek wederopbouw Dordrecht-West

flat Dordrecht-WestTegenwoordig kijken we met een andere blik naar de naoorlogse wijken in Nederland. Na jarenlange kritiek op de architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwperiode begint het tij voorzichtig te keren. Dordrecht-West is een boeiend voorbeeld van de naoorlogse ideeën over wonen, werken en recreëren. Het stadsdeel staat aan de vooravond van grootschalige vernieuwingen. De wijken Nieuw Krispijn, Wielwijk en Crabbehof worden vernieuwd, verbouwd en deels gesloopt.


In opdracht van de gemeente Dordrecht is door Urban Fabric en Steenhuis stedenbouw/landschap een uitgebreid cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van deze Dordtse wederopbouwwijken. Want cultuurhistorische waarden - architectuur, stedenbouw, wijkkarakteristieken en bewonersgeschiedenis voegen kwaliteit toe aan nieuwe ruimtelijke plannen.


Dit onderzoek heeft geresulteerd in een uitgebreid rapport getiteld ‘Ruimtelijk en cultuurhistorisch onderzoek Dordrecht-West: Nieuw Krispijn - Wielwijk - Crabbehof’, waarin per wijk de plangeschiedenis, de stedenbouwkundige aspecten en de bebouwing aan bod komen.

flats wielwijk

De jaren ’50: wederopbouw en vooruitgang

In de jaren '50 zorgden de wederopbouw van de steden, de bouw van nieuwe stadswijken, de grote veranderingen in leefomgeving, de opkomende industrie en de toenemende welvaart voor een nieuwe inrichting van ons land. Dordrecht-West was in aanbouw, met nieuwe opvattingen over wonen, werken en leven. De binnenstadsbewoners vertrokken maar al te graag naar de ruime, lichte woningen in de frisse wijken.

De wijkgedachte: ontplooiing van mens en gemeenschap Flat in het groen
Nieuw Krispijn, Wielwijk en Crabbehof zijn goede voorbeelden van woonwijken die kort

na de oorlog ontstonden. Na de Tweede Wereldoorlog was er grote woningnood. Nederland moest snel en veel woningen realiseren tegen lage kosten. De wijkgedachte vormde de grondslag van de uitbreidingswijken. Licht, lucht en ruimte stonden centraal.


Kenmerkend voor deze wederopbouwwijken was de combinatie van lage en hoge woonvormen, winkelcentra, scholen, kerken, groenstroken en waterpartijen. Veelvuldig werd serieproductie toegepast, in Dordrecht werd bijvoorbeeld het puin van het bombardement op Rotterdam gebruikt in ‘korrelbeton’. De wijken zijn sinds de bouw verouderd en aanpassingen aan de tegenwoordige eisen zijn hard nodig. Toch kunnen de bestaande kwaliteiten worden gebruikt om de wijken levendig en gewild te maken.

Het rapport is voor 47,= euro te bestellen via monarch@dordrecht.nl of (078) 639 64 02. Een CD-rom kost 5,50 euro. Er is op basis van het rapport ook een affiche/folder gemaakt 'Licht, lucht en ruimte in de wederopbouwwijken' met een kaart van de wijken en korte informatie per wijk. Ook deze is te bestellen.

De volledige rapporten per wijk zijn hier als pdf te downloaden:


PDF-bestandCrabbehof (19 MB)

PDF-bestandWielwijk (69 MB)

PDF-bestandNieuw Krispijn (37 MB)

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht