Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Richtlijnen onderzoek

Kaarsnis, zolder Voorstraat 106 Sleutelstuk, zolder Voorstraat 106

 

Bouwhistorisch onderzoek en cultuurhistorische waardestelling

Als u gaat verbouwen of restaureren in een monument, hebt u vaak voor de vergunning een cultuurhistorische waardestelling nodig. U wilt bijvoorbeeld een vloer of een balk vervangen, of een doorbraak in een muur maken. Dan is het nodig om te weten wat de monumentale waarde is van die onderdelen. Hiervoor laat u een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren. Een bouwhistoricus brengt de hele bouw-, bewoners- en gebruiksgeschiedenis van uw pand in kaart én onderzoekt wat hiervan nog aanwezig is.
Alle onderdelen (zoals muren, vloeren, trappen en balken, maar ook historische tegels, betimmeringen en zelfs oude behangsels en historische kleurlagen) krijgen vervolgens een waardering: hoge, positieve of indifferente (neutrale) monumentenwaarde. Dit wordt weergegeven in plattegronden en toegelicht in een rapport.

De methode van het opstellen van een waardestelling is te vinden in de publicatie Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek. Klik op de afbeelding hieronder om de pdf direct te openen.


Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (2009)


De voordelen van een bouwhistorisch rapport

Door vooraf de cultuurhistorische waarden van een gebouw in kaart te brengen, krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden voor verandering van die waarden. 
Een dergelijke voorbereiding levert inspiratie en een eenvoudiger proces op, zowel bij het ontwerp, de beoordeling als de vergunningsprocedure: het spaart tijd en daarmee geld. Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht