Afbeelding Nieuwsbrief Cultuurhistorie Dordrecht

logo gemeente Dordrecht

Nummer 2 31/05/2017

Nieuws en ouds op het Eiland van Dordrecht!


Beste lezer(s),


Bijgaand de nieuwste nieuwsbrief van Monumentenzorg en Archeologie met daarin: duurzaamheid & monumenten, het Tomadohuis, cultuurhistorische wandelroutes in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, nieuwe monumenten waaronder groepsschuilplaatsen en kazematten, het badhuis aan de Bankastraat, het verzekeren van monumenten, certificering van de archeologie en nog veel meer.


Meer lezen over monumenten en/of archeologie? Bezoek dan onze websites: www.monumentenzorgdordrecht.nl en www.archeologiedordrecht.nl of like ons op Facebook: www.facebook.com/DordrechtOndergronds


Met vriendelijke groet,


Vakteam Erfgoed, gemeente Dordrecht


Groepsschuilplaats (naast dijkmagazijn) aan de Nieuwe Merwedeweg


Water, boeren en oorlog: nieuwe gemeentelijke monumenten in het buitengebied van Dordrecht


In 2013 gaf Monumentenzorg opdracht het 'buitenste' buitengebied van het Eiland van Dordrecht te inventariseren op de aanwezigheid van mogelijke gemeentelijke monumenten. Samen met de Welstands- & Monumentencommissie, de Vereniging Oud Dordrecht, het Regionaal Archief Dordrecht, de Natuur & Vogelwacht/Museum Twintighoeven en lokale gebiedsdeskundigen zijn er uit de uitgebreide inventarisatie uiteindelijk ruim 190 objecten geselecteerd en diepgaander onderzocht.


Lees meer 


Van bad tot wat?


Cultuurhistorie 'on route'


Duurzame monumentenzorg


Interieur van het badhuis ca 1915, RAD, Collectie Boshoven


In 2016 heeft een student bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam een afstudeeronderzoek gedaan naar de herbestemmingsmogelijkheden voor het laatste badhuis van Dordrecht. In dit onderzoek zijn alle toekomstmogelijkheden onderzocht, in relatie tot de historie van het badhuis, de randvoorwaarden voor nieuwe functies, of nieuwe functies wel passen in de huidige regelgeving, wat de bouwtechnische staat is, welke nieuwe functies in de omgeving passen en of het allemaal wel financieel haalbaar is. 


Lees meer


De Haniasluis uit 1799 in de Haniapolder uit 1758


Er komt 'nieuwe natuur' op het Eiland van Dordrecht: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Die Biesbosch is echter niet nieuw. Nieuw zijn de stukken polder die zijn teruggegeven aan de natuur. Daarbij gaan we mee in de getijdenbeweging van de geschiedenis: van natte natuur naar inpolderen, naar natte natuur en inpolderen en nu opnieuw naar natte natuur. Zes wandelroutes doorkruisen straks de zogeheten Noorderdiepzone, ten zuiden van de Zeedijk.


Lees meer


Interieur appartement Reeweg oost in het oude LTS-gebouw


Nu de energietransitie vol op gang lijkt te komen stellen veel bewoners van een monument zich de vraag hoe zij hun pand kunnen verduurzamen. Gelukkig is ook bij monumenten veel mogelijk om de woning, de winkel of het kantoor te verduurzamen. De opgave is vooral om vanuit de kwaliteiten van het pand kansen voor verbetering te zoeken.


Lees meer
 


Van Monumentenwet naar Erfgoedwet en de gevolgen voor archeologie


Booronderzoek Wantij-oever en Vissersdijk


Tomadohuis


Opgraving op 't Stek, 2017


Sinds 1995 heeft de gemeente Dordrecht een opgravingsvergunning van het Rijk. Dat houdt in dat de gemeente zelf, binnen het eigen grondgebied, archeologisch onderzoek mag uitvoeren. Als gevolg van de invoering van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 zal het oude vergunningsstelsel voor archeologie omgevormd worden naar een nieuw certificeringstelsel. Daarom wordt in dit overgangsjaar hard gewerkt aan het verkrijgen van zaken die wettelijk verplicht zijn.


Lees meer


Plangebied Vissersdijk op een kaart uit 1673 waarop al bebouwing staat aangegeven. Daarboven de oorspronkelijke 17e -eeuwse boerderij in 1955-1964


In de periode maart – mei zijn er door het Vakteam Erfgoed verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd, waaronder booronderzoeken. 


Zo werd dit jaar een booronderzoek gedaan op de oever van het Wantij - tussen de Biesboschstraat en de parkeerplaats van bioscoop Kinepolis -  en in het kader van toekomstige woningbouw aan de Vissersdijk


Lees meer


Het Tomado kantoor in 1971


Het Tomadohuis is een gebouw dat lijkt te zijn weggelopen uit een film van Jacques Tati. Een hypermodern kantoorgebouw in een historische stad tegenover het neoclassicistische station aan de entreeboulevard naar de stad. In 1962 werd het door de bekende architect Hugh Maaskant ontworpen kantoorgebouw geopend. Eind 2016 werd het opnieuw geopend, nu met een andere functie.


Lees meer
 


Verzekeren van uw monument


Opgravingen Stek/Schoolstraat en Stevensweg


Oudste Goud en Gouden Eeuw


Brand op Stevensweg 69 te DordrechtAfgebrand monument aan de Stevensweg 69 te Dordrecht


Veel monumenteigenaren zijn onderverzekerd tegen schade aan hun pand. Vaak is dat onbewust, soms is dat echter bewust, omdat de verzekeringspremie anders te hoog wordt. Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde. Als de verzekerde waarde maar 50% is van de werkelijke waarde, zal de verzekeraar ook maar 50% van een gedeclareerde schade vergoeden. Dat kan een enorme tegenvaller zijn na een nare gebeurtenis.

 

Lees meer


Archeologisch proefsleufonderzoek Stevensweg, mei 2017


In maart 2017 is na de sloop van de bebouwing op de hoek Stek/Schoolstraat, achter het Steegoversloot, een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het terrein is vanaf de 14<sup>e</sup> eeuw als een uitbreidingswijk bij de stad getrokken.


Twee maanden later is op het terrein van voormalige tuincentrum de Staartploeg aan de Stevensweg een proefsleufonderzoek uitgevoerd. Hier vindt herinrichting plaats voor woningbouw. Uit een eerder uitgevoerd booronderzoek bleek dat hier tot 1421 de rivier de Dubbel stroomde en dat op de zuidelijke oever mogelijk een dijk was aangelegd waarop werd gewoond.


Lees meer


Tentoonstelling 'Het Oudste Goud van de Wereld' (foto: M. Joustra)


Graf 43 is weer naar huis. De tentoonstelling 'Het Oudste Goud van de Wereld' in het Dordrechts Museum liep tot en met 28 april. De gouden objecten zijn onder bewaking terug naar Varna (Bulgarije) gevlogen, de keramische objecten per vrachtwagen over land vervoerd. Maar we zijn nog niet klaar met Varna! Want tot eind september staat daar nog onze uitwisselings-expo: De Gouden Eeuw van Dordrecht, met gelijknamige (Engelstalige) catalogus.


Lees meer