Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Zuid-Holland geeft verduurzaming monumenten extra impuls

Subsidie verduurzamen monumenten


De provincie Zuid-Holland stelt een subsidie van € 650.000 beschikbaar om leegstaande rijksmonumenten te verduurzamen en te herbestemmen. Dit bedrag komt op de € 3,4 miljoen, die voor 2017 al beschikbaar was voor de restauratie van rijksmonumenten.


Het extra geld is bedoeld voor maatregelen die de toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van het monument. Denk hierbij aan isolatie en klimaatverbetering. Deze maatregelen moeten gepaard gaan met de restauratie van het monument.


Nieuwe functie om leegstaand monument te behouden

De provincie vindt leegstaand monumentaal erfgoed namelijk onwenselijk en breidt daarom de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 uit. “De beste manier om een leegstaand monument te behouden, is door het een nieuwe, passende functie te geven die voldoende opbrengt om het onderhoud van het monument te kunnen betalen”, schrijft ze op haar website. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen een aanvraag indienen voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen vanaf 1 april tot 1 juli 2017.


Stimuleringsprijs voor herbestemming

Daarnaast schrijft Zuid-Holland een stimuleringsprijsvraag voor herbestemming uit. De provincie vraagt eigenaren van rijksmonumenten en andere belanghebbenden om ideeën voor herbestemming in te sturen. Zij kunnen tot 1 mei hun ideeën indienen. Eind mei vindt de uitreiking van de stimuleringsprijs plaats. Het beste ontwerpidee krijgt adviezen en ondersteuning ter waarde van € 20.000.


Samenwerking met onderwijs

De stimuleringsprijs wordt uitgevoerd in het kader van het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik van de provincie Zuid-Holland. Naast de herbestemmingsprijs worden expertsessies georganiseerd rondom een aantal herbestemmingscasussen in Zuid-Holland en wordt samengewerkt met het onderwijs op het gebied van herbestemming.


Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht