Spring naar inhoud
  • Grote Kerk vanaf Lange Gelderse kade

    Monumentenzorg

Welkom
in Hollands oudste stad!

Met circa 2000 monumenten

en beeldbepalende panden

Energielabel niet van toepassing op monumenten

Sinds dit jaar moeten eigenaren bij verkoop of verhuur een energielabel kunnen tonen. Het energielabel geeft op een schaal van A (zuinig) tot en met G (onzuinig) informatie over het energiegebruik van het gebouw. Energielabels worden afgegeven door gecertificeerde adviseurs. Het energielabel heeft nog een voorlopige status omdat de juridische en Europese procedures nog niet zijn afgerond. De minister van VROM heeft echter besloten dat het energielabel niet van toepassing is op beschermde monumenten.

Met de invoering van het energielabel verwacht het ministerie van VROM dat er extra wordt geïnvesteerd in energiebesparing. Energiebesparing in gebouwen is één van de mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen en het energiegebruik te verminderen. In Nederland wordt 30 procent van de energie in woningen/gebouwen gebruikt en is 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig uit de gebouwde omgeving.

In monumenten kunnen vaak wel energiemaatregelen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een hoog rendement verwarmingsketel, het plaatsen van achterzet beglazing aan de binnenkant bij schuiframen en het isoleren van leidingen. Het kan echter dat de energiemaatregelen die u wilt treffen vergunningplichtig zijn. Neem daarom, als u bepaalde maatregelen in gedachten hebt, altijd contact op met Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Dordrecht.


Monumentenzorg & Archeologie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT
E-mail: monarch@dordrecht.nl

Contact

E-mail

monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078-7704893

 

Post

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht